przekaż 1% podatku

początek

komitet honorowy

darczyńcy

wizualizacje

festiwal „Muzyka w Starym Krakowie”

kontaktFundacja Capella Cracoviensis została ustanowiona 18 listopada 1991 roku.

Jej fundatorami są:
Stanisław Gałoński – inicjator powstania Fundacji Capella Craccoviensis
Józef Radwan
Stanisław Krawczyński
Kazimierz Gański

Głównym celem Fundacji jest doprowadzenie do powstania w Krakowie, pierwszej w tym mieście, nowoczesnej sali koncertowej.
Oczekują jej zarówno muzycy i melomani, jak i organizatorzy koncertów i festiwali. Odpowiednia sala koncertowa przyciągnie wybitnych solistów, orkiestry i zespoły kameralne, a co za tym idzie – licznych słuchaczy zagranicznych.
Idea Fundacji Capella Cracoviensis trafiła w oczekiwania społeczeństwa Krakowa i wielu osób z innych miast i z zagranicy, w tym największych artystów. Zostało to wyrażone w szerokim poparciu, które pozwoliło Fundacji przygotować salę koncertową do rozpoczęcia budowy.


Rada Programowa Fundacji Capella Cracoviensis:
Ks. inf. Jerzy Bryła, red. Tomasz Domalewski, mec. Stanisław Kłys, prof. Marek Mleczko, dr Jerzy Serwacki, prez. Jerzy Stankiewicz, prof. Elżbieta Stefańska, prof. Tadeusz Strugała, mec. Roman Sygulski, prof. Andrzej Szumański, prof. Stanisław Waltoś, prof. Leszek Werner, prof. Jerzy Wyrozumski, prof. Franciszek Ziejka